Tokaido53Chari

Tokaido 53 stations cycling from Nihonbashi to Kyoto   Starting from Nihonbashi to Fujisawa 60km 1. Nihonbashi 2. Shinagawa 3. Kawasaki 4. Hodogaya 5. Tostuka 6. Fujisawa Relive ‘Tokaido53 Nihonbashi to Fujisawa’ From Fujisawa to Hakone 36km 7. Hiratsuka 8. Oiso 9. Odawara 10. Hakone Relive ‘Tokaido 53 Fujisawa to Hakone’ Hakone to Numazu 43km […]