Tokaido53Chari

Tokaido 53 stations cycling from Nihonbashi to Kyoto

 

Starting from Nihonbashi to Fujisawa 60km

1. Nihonbashi

2. Shinagawa

3. Kawasaki

4. Hodogaya

5. Tostuka

6. Fujisawa

Relive ‘Tokaido53 Nihonbashi to Fujisawa’

From Fujisawa to Hakone 36km

7. Hiratsuka

8. Oiso

9. Odawara

10. Hakone

Relive ‘Tokaido 53 Fujisawa to Hakone’

Hakone to Numazu 43km

10. Hakone Sekisho

11. Mishima

12. Numazu

Relive ‘Tokaido53 Hakone Yumoto to Numazu’

12.Numazu to 20.Fuchu (Shizuoka)

 

19.Shizuoka to 29.Hamamatsu

30.Hamanako to 41.Miya(Nagoya)

41.Nagoya to 53.Kyoto